Dekret erygacyjny

Sanktuaria dzieli się ze względu na władzę, która je erygowała:

  • diecezjalne (erygowane przez biskupa diecezjalnego)
  • narodowe (przez Konferencję Episkopatu)
  • międzynarodowe (przez Stolicę Apostolską)

Erygujący sanktuarium ustanawia dla niego przełożonego oraz wyznacza mu zadania, określa prawo własności i majątek oraz określa przywileje dla sanktuarium lub dla jego pielgrzymów.


Sanktuarium św. Rity z Cascii w Smolnej zostało ustanowione dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego dnia 4 marca 2020 r.