Sakrament pokuty

Ze spowiedzi sakramentalnej skorzystać można zawsze 30 min.
przed comiesięczną Mszą św. wotywną,
która sprawowana jest każdego 22 dnia miesiąca.