Liturgia ku czci św. Rity

Msza św. połączona z nabożeństwem do św. Rity
w zgłaszanych przez wiernych intencjach sprawowana jest każdego 22. dnia miesiąca.
W dzień powszedni o godz.18.00 natomiast w niedziele o godz. 10.00.